Site disclaimer

Site Disclaimer Alco Dak- & Bouwmaterialen

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op deze website. Alco Dak- & Bouwmaterialen, de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site. Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alco Dak- & Bouwmaterialen is verboden.

Alco Dak- & Bouwmaterialen bevat mogelijke hyperlinks naar andere sites. Alco Dak- & Bouwmaterialen is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud en regelgeving van deze sites. De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of worden verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.